Nabídka předmětů

NABÍDKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ A KROUŽKŮ 

Název

Kdy

Třída

Vyučující

Náboženství

St

12.45 – 13.30

3.tř.

Rečlo

 

St

13.30 – 14.15

6.+7.tř

Rečlo

 

St

14.15 – 15.00

8.+9.tř.

Rečlo

 

Čt

12.40 – 13.25

1.+2.tř.

Janšta

 

Čt

13.30 – 14.15

4.+5.tř.

Janšta

Dramatická výchova

Po

13.30 – 14.15

6.-9.tř.

Halátek

Sborový zpěv

Po

13.00 – 13.45

1.–5.tř.

Szturcová

Hra na zobcovou flétnu

Út

13.00 – 13.45

3.A

Holušová

Žákovská knihovna

St

10.35 – 10.55

1.-9.tř.

Szturcová

Kroužek angl.. jazyka-1.skup.

Po

12.05 – 12.40

2.tř.

Halátková

Kroužek angl.. jazyka-2.skup.

Po

12.45 – 13.20

2.tř.

Halátková

Doučování z angličtiny

Po

13.30 – 14.15

6.tř.

Knůrová

Doučování z matematiky

St

13.30 – 14.30

7.tř.

Tomášková

Doučování

Čt

13.00 – 14.00

3.A

Holušová

Doučování

13.00 – 14.00

4.tř.

Katreniaková

Konzultační hodina

Čt

12.45 – 13.25

7.tř.

Tomášková

Badatelský kroužek

St    

13.30 – 15.00

6.+8.tř.

Knůrová

Badatelský kroužek

Pá    

13.30 – 15.00

6.+7.tř.

Knůrová

Zookroužek

Po

12.45 – 13.30

3.-5.tř.

Cenková

Zookroužek

St

13.00 – 13.45

2.,4.,5.tř

Cenková

Klub logiky a deskových her

Po

13.00 – 14.30

4.tř.

Katreniaková

Klub logiky a deskových her

Út

12.45 – 14.15

2.tř.

Cenková

Klub demokratického myšlení

Po

13.30 – 15.00

4.-9.tř.

Zajíček

Sportovní klub

Čt

15.00 - 16.30

4.-9.tř.

Zajíček

Dívčí fotbal

St

13.30 – 15.00

6.-9.tř.

Zajíček

Volejbal

Út

13.30 – 15.00 – lichý týden

6.+7.tř.

Holaňová

 

 

 

 

 

Družina

 

 

 

 

Jóga

Po

15.00 – 16.00

3.+4.tř.

Cihlářová

Stolní tenis

Po

14.00 – 15.00

1.-3.tř.

Zela

Pohybové hry

Út

12.40 – 13.25

1.tř.

Petlachová

Kytara

Út

14.30 – 15.45  ( 2 skupiny )

2.-5.tř

Lázničková

Keramika

St

14.00 – 15.00

1.tř.

Cihlářová

Tanečně – dramatický kroužek

St

12.40 – 13.40

1.tř.

Petlachová

Taneční kroužek

St

14.30 – 15.30

3.tř.

Petlachová

Keramika

Čt

14.30 – 15.45

2.tř.

Cihlářová

Stolní tenis

14.00 – 15.00

4.+5.tř.

Zela