Vedení školy

Mgr. IVETA GLACOVÁ         

ředitelka školy

 • do funkce jmenována starostkou obce Stěbořice s účinností od 5. 6. 2003
 • vzdělání: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, aprobace 1. stupeň základní školy
 • školský management na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
 • instruktor lyžování a snowboardingu
 • praxe ve školství od roku 1992
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje ruský jazyk v 7.,8.,9. ročníku a pracovní činnosti v 5. ročníku

 

Mgr. VĚRA HALÁTKOVÁ

 zástupkyně ředitelky školy

 • do funkce jmenována ředitelkou školy s účinností od 1. 8. 2013
 • vzdělání: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, aprobace matematika a biologie pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství
 • praxe ve školství od roku 1998
 • školní metodik prevence od roku 2007 do roku 2016
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje anglický jazyk v 5.,7.,8.a 9. ročníku