Charakteristika školy

        Na ZŠ se učí žáci 1. až 9. ročníku. Na prvním stupni je 6 tříd, na druhém stupni 4 třídy. Celkem má škola 10 tříd, ve třetím ročníku dvě třídy, v ostatních po jedné třídě. K 27. září 2018 je na škole 216 žáků. Děti jsou vyučovány podle Školního vzdělávacího programu základní školy Stěbořice, okres Opava.

       Žáky vyučuje 19 pedagogů (12 učitelů na plný úvazek, ZŘ, ŘŠ, 1 učitelka + 4 vychovatelé na zkrácený úvazek). Funkci ředitelky školy /ŘŠ/ vykonává Mgr. Iveta Glacová, zástupkyně ředitelky /ZŘ/ Mgr. Věra Halátková, výchovná poradkyně /VP/ Mgr. Ivana Tomášková, metodik prevence Mgr. Jana Kabajová Ph.D., správce počítačové sítě /ICT/ Mgr. Michal Zajíček, vedoucí ŠD Kateřina Cihlářová.

       Školní družina má 4 oddělení, ve kterých je zapsáno 110 dětí. Pracují zde 4 vychovatelé. Vedoucí školní družiny je paní Kateřina Cihlářová. Denní provoz družiny je zajištěn v době od 6.45 hod do 16.00 hod.

       Ve škole pracuje 5 správních zaměstnanců. Ekonomkou školy je paní Marta Chmelová.  Práci školníka na plný úvazek vykonává pan Luboš Kremser, zároveň jako VPČ vykonává práci topiče plynového topení od 1. 10. do 30. 4. O úklid školy se starají 3 uklízečky: paní Zdeňka Martinčeková, paní Renáta Mocková, paní Eva Kramná. Všechny paní uklizečky pracují na částečný úvazek.