ERASMUS + - PROJEKT UKONČEN

ERASMUS + - PROJEKT UKONČEN

Projekt ERASMUS+ je program Evropské unie zaměřující se na další vzdělávání a spolupráci zaměstnanců školy s jinými zahraničními vzdělávacími institucemi. Každé školské zařízení může v rámci programu podat projektovou žádost. Cílem tohoto programu je zvýšit kvalitu vzdělávání.

Program je rozdělen na následující klíčové akce:

  1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
  2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
  3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Více informací o tomto programu:

www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/

www.naerasmusplus.cz/

Naše škola úspěšně podala žádost v oblasti KA 1 pod názvem "S angličtinou za vzděláním" a tím získala možnost vyslat tři kantory na dvoutýdenní jazykový kurz do zahraničí.

V létě 2017 se tedy tři kantorky – Lenka Szturcová, Alexandra Katreniaková a Kateřina Knůrová vydají se jazykově vzdělávat do Edinburghu ve Skotsku. Součástí výjezdu nebude pouze rozšiřování jazykových schopností, ale také znalostí tamní kultury, zvyklostí a přírody. Dalším cílem je také zavést metodu CLIL do výuky některých předmětů, což nám zvyšování jazykových kompetencí učitelů umožní. Budou vytvořeny pracovní listy využitelné ve výuce.

O celém průběhu tohoto kurzu a souvisejících aktivitách budete informováni pomocí webu školy, facebooku, školních a obecních novin.

facebook: ZŠ Stěbořice Opava

Projekt je ukončen k ................................

 

 


ZŠ Stěbořice, okres Opava

Stěbořice 150

747 51

Tel.: 553 661 021

Mob.: 602 521 414

E-mail veřejnost:

zssteborice@seznam.cz

E-mail rodiče:

skolainformace@seznam.cz

IČO: 47813016

Datová schránka: v9s66dd

Školní družina

Tel.: 553 653 275

Školní jídelna

Tel.: 553 661 029

 

Zřizovatel školy:

Obec Stěbořice