Pravidelné akce školy

ZÁŘÍ
Vítání prvňáčků Sportovní den 1. třídy
 /závodivé hry, pořádá 9. třída/
Sportovní den žáků 1. stupně
/atletický víceboj/
Sportovní den 2. stupně
/orientační běh/
Adaptační pobyt 6. třídy Školní veršování
/soutěž/
 
Otevřená do družiny vrátka
/akce ŠD pro prvňáky s rodiči/
Návštěva divadelního představení
ve Slezském divadle v Opavě
 /1xročně každá třída/
 
Vystoupení skupiny Pernštejni
historický šerm /co 2 roky celá škola v průběhu šk. roku/
Vystoupení sokolníků
/co 2 roky celá škola v průběhu šk. roku/
ŘÍJEN
Šachový turnaj
/školní soutěž/
Hasík
/požární ochrana pro 2. a 6. třídu/
Liga sportu
/školní soutěž, běh do vrchu/
Exkurze po planetární stezce v Opavě
/6. třída/
Drakiáda
/akce ŠD/
Vytrvalostní běh kolem rybníka
/akce ŠD/
 
LISTOPAD
ZOO soutěž Ostrava 
/výběr  6.-9. třídy/
Eurotopia
/pěvecká soutěž/
 
Planetárium Ostrava + Památník 2. světové války v Hrabyni
/9. třída/
Informa 
/seznámení se s nabídkou středních škol a učilišť, 9. třída/
 
Přednáška o poruchách přijmu potravy
/9. třída/
  Školní družina hledá talent
/akce ŠD/
Liga sportu
/školní soutěž, člunkový běh 4x10m/
   
PROSINEC
Mikuláš
/pořádá 9. třída
pro celou školu/
Den andělů-čertů
/1. a 2. třída/
Sportovní odpoledne
/akce ŠD/
Vánoční besídky tříd
Vánoční kouzlení
/celoškolní akce s vystoupením,
pracovními dílnami, výstavou keramiky a pohoštěním pro širokou veřejnost/
  Olympiáda z ČJ
/školní kolo, následuje okresní kolo, popř. další/
 
Liga sportu
/školní soutěž, vánoční laťka
ve skoku vysokém/
Olympiáda z D
/školní kolo, následuje okresní kolo, popř. další/
 
Vánoční vystoupení
pro dětské oddělení

ve Slezské nemocnici v Opavě
   
LEDEN
Olympiáda z BI
/školní kolo, následuje okresní kolo, popř. další/
  Olympiáda ze Z
/školní kolo, následuje okresní kolo, popř. další/
 
Olympiáda z M
/školní kolo, následuje okresní kolo, popř. další/
  Olympiáda z AJ
/školní kolo, následuje okresní kolo, popř. další/
 
Liga sportu
/školní soutěž, běh na lyžích/
Zimní olympiáda
/akce ŠD/
ÚNOR
Zápis dětí do 1. tříd Pythagoriáda
/matematická soutěž/
HOLOCAUST
/projekt pro 9. třídu/
Lyžařský kurz 2. stupně
/7. - 9. třída/
Lyžařský kurz 1. stupně
/1. - 6. třída/
Liga sportu
/školní soutěž, silový čtyřboj/
Karneval
/akce ŠD/
Školní kolo v recitaci
/soutěž - 6.-9.tř/
BŘEZEN
ZOO soutěž Ostrava 
/výběr  6.-9. třídy/
Opavský skřivánek
/pěvecká soutěž/
Matematický klokan
/školní kolo, následuje okresní kolo, popř. další/
Liga sportu
/školní soutěž, střelba na koš/
DUBEN
Den Země
/projekt pro celou školu/
Rej čarodějnic
/projekt pro 1. stupeň/
Sběr papíru
/dlouhodobá celoškolní akce/
  Exkurze v Osvětimi
/zájemci 2. stupně, pokračování projektu HOLOCAUST/
Turnaj ve stolním tenise /dlouhodobá celoškolní akce/ Keramické tvoření
/soutěž školních družin/
Olympiáda z M
/školní kolo, následuje okresní kolo, popř. další/
  EVVO den
/projekt pro 2. stupeň/
 
KVĚTEN
Maminkám a tatínkům
/jarní kulturní vystoupení žáků a výstava keramiky
pro širokou veřejnost/
Historické toulky Opavou
/projekt pro 7. třídu/
Den Evropy
/projekt pro 2. stupeň/
Přednáška Přestupkový zákon, trestní právo
/pro žáky 9. třídy/
 
Májový orientační běh kolem rybníka
/akce ŠD/
  Beseda s léčenými závislými
na drogách, alkoholu a hazardních hrách

/pro žáky 9. třídy/
 
Liga sportu
/školní soutěž, štafetový běh/
   
ČERVEN
Den zdraví
/projekt pro celou školu/
  Den dětí - Adventure day
/projekt pro celou školu/
Řecký den
/projekt pro 6. třídu/
Pohádkový les
/pořádá 9. třída pro MŠ a 1. a 2. třídu/
Cyklistický kurz
/výběr 6. -9. třídy/
Škola v přírodě
/třídy 1. stupně/
Sportovní den žáků 1. stupně
/turnaj ve florbale/
Sportovní den žáků 2. stupně
/sportovní hry/
Turnaj ve vodním fotbálku
/celoškolní akce, odměna za sběr papíru/
Slavnostní vyřazování žáků 9. třídy
/akce pro žáky 9. a 8. třídy, rodiče a širokou veřejnost/
Liga sportu
/školní soutěž, duatlon/
   

 


ZŠ Stěbořice, okres Opava

Stěbořice 150

747 51

Tel.: 553 661 021

Mob.: 602 521 414

E-mail veřejnost:

zssteborice@seznam.cz

E-mail rodiče:

skolainformace@seznam.cz

IČO: 47813016

Datová schránka: v9s66dd

Školní družina

Tel.: 553 653 275

Školní jídelna

Tel.: 553 661 029

 

Zřizovatel školy:

Obec Stěbořice