Informace o škole

       

    Základní škola Stěbořice byla zřízena jako příspěvková organizace zastupitelstvem obce Stěbořice ke dni 1. 1. 1994. Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v klidném prostředí obce Stěbořice, vzdálené 6 km od města Opavy. Školu obklopuje velká zahrada a několik sportovních hřišť (fotbalové, tenisové a volejbalové). Sepětí školy s přírodou je dáno především přilehlými lesy, rybníky a nedalekou botanickou zahradou Arboretum Nový Dvůr. Škola vzdělává v roce 2018/2019 216 žáků, průměrná naplněnost tříd je 21,6 žáků. Výuka probíhá v 1. až 9. ročníku. Ve třetím ročníku ve dvou třídách, v ostatních ročnících po jedné třídě. Kapacita základní školy je 280 žáků a kapacita školní družiny 110 dětí.

KONTAKT CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ORGANIZACE
ŠK.ROKU
NABÍDKA PŘEDMĚTŮ
PROJEKTY ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY ČASOVÝ PŘEHLED VÝUKY PRIMÁRNÍ PREVENCE