Pronájmy

V rámci vedlejší hospodářské činnosti nabízíme veřejnosti pronájem učeben a tělocvičny.

(aktualizováno 12.10.2018)

PRONÁJEM TĚLOCVIČNY

Podrobné informace o provozu tělocvičny jsou v Provozním řádu tělocvičny.

Provozní řád tělocvičny.docx (21870)


Smlouvy pro školní rok 2018/2019 jsou uzavírány od 21. srpna. V případě více zájemců o konkrétní termín budou upřednostňovány místní kluby, nájemci, kteří termín využívali v minulých letech nebo nájemci se zájmem o dlouhodobou spolupráci. Děkujeme za pochopení.

Cena nájmu za jednu hodinu:

 •      základní cena – 50 Kč
 • bezplatný nájem pro organizovanou mimoškolní činnost žáků Základní školy Stěbořice neziskovými organizacemi – součástí smlouvy o pronájmu bude soupis jmen žáků, přihlášených do mimoškolní činnosti a jejich trenérů

Základní podmínky pronájmů:

 • sepsání smlouvy o nájmu (v případě dlouhodobých nebo krátkodobých nájmů)
 • platba nájmu předem:
  • bezhotovostním převodem na účet školy 2680492/0300 (variabilní symbol 50)
  • při podpisu smlouvy hotově v kanceláři vedení školy
 • nájemci využívají pouze přidělené prostory, použité nářadí vrací do nářaďovny na své místo a ve všech prostorách udržují pořádek

OSTATNÍ PRONÁJMY


Cena nájmu za jednu hodinu:

 • pronájem běžné učebny – 100 Kč
 • pronájem učebny s interaktivní tabulí – 300 Kč
 • pronájem počítačové učebny – 300 Kč

 

Kontakt pro objednávky pronájmů:

 • e-mail: skolainformace@seznam.cz
 • telefon: 553 66 10 21