Rozpočet

ROZPOČET 2019                     (v tis. Kč) Příspěvek zřizovatele Příspěvek státního rozpočtu
ENERGIE elektřina 135
  plyn 450  
  voda 15  
MATERIÁL čistící + kancelářský+ technický+ostatní  122  
učebnice,učeb.pomůcky, žák/uč.knihovna, I.tř, integr.žáci,metod.příručky,OPP   52,5
  DD hmot. Majetek* 111 18
  ŠD (provoz, hry) 60 20
  školní zahrada 10  
OPRAVY A ÚDRŽBY opr.nemov.maj.+revize 60  
  opr.mov. maj. + update SW 100  
  malíř + natěrač 50  
  podlahářské práce 50  
  oprava podlahy 6.tř. 200  
CESTOVNÉ   30 3,5
OST. SLUŽBY výkony spojů (pošta + tf.) 24  
  služ. zprac, dat upgrade 31  
  SW programy, firewall / DD nehm. Maj. 19 23
  likvidace odpadů 47  
  plavecký výcvik žáků 40 32
  lyžařský výcvik žáků 7.tř. 44  
  školení zaměst. 1 11
  bankovní popl. 6  
JINÉ OST. NÁKLADY obědy - zaměst. 17 21
MZDOVÉ NÁKLADY prostředky na platy, zák.odvody, prac.nesch., zák.poj. 0 13292
Předpokl. náklady celkem r. 2019 ( v tis. Kč)   1622 13473
       
  Příspěvek na provoz školy 1622 13473
  Hlavní činnost ostatní výnosy  96  
  Hospodářská činnost 30  
  Zdrojové a peněžní fondy ZŠ 236  
Předpokl. výnosy celkem r. 2019 ( v tis. Kč.)   1984 13473
       
  PC + projektory - údržba* 20  
  stoly PC* 5  
  školní tabule* 40  
  kopírka sborovna* 10  
  běžky* 20  
  2x průtokový ohřívač Vv, ŠD* 10  
  4x sedací pytel ŠD* 6  
  Celkem ( v tis. Kč) 111 0
 
 

Zpracovala: M.Chmelová, ekonomka školy

Schválila: Mgr.I.Glacová, ředitelky školy

 


NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

                                                       2020                                       2021

Příspěvek kraj                       14 290 000,- Kč                      15 290 000,- Kč

Příspěvek zřizovatel                1 880 000,- Kč                        1 900 000,- Kč

Hlavní činnost ost.výnosy           100 000,- Kč                           100 000,- Kč

Hospodářská činnost                    25 000,- Kč                             30 000,- Kč

RF fin.dary                                    50 000,- Kč                             70 000,- Kč

Výnosy celkem                   16 345 000,- Kč                   17 390 000,- Kč

 

 

Náklady kraj                          14 290 000,- Kč                       15 290 000,- Kč

Náklady zřizovatel                   1 880 000,- Kč                         1 900 000,- Kč

Náklady ostat.– hlavní čin.          100 000,- Kč                            100 000,- Kč

Náklady hospodářská čin.             20 000,- Kč                              25 000,- Kč

Náklady – RF fin.dary                    50 000,- Kč                              70 000,- Kč

Náklady celkem                  16 340 000,- Kč                    17 385 000,- Kč


ZŠ Stěbořice, okres Opava

Stěbořice 150

747 51

Tel.: 553 661 021

Mob.: 602 521 414

E-mail veřejnost:

zssteborice@seznam.cz

E-mail rodiče:

skolainformace@seznam.cz

IČO: 47813016

Datová schránka: v9s66dd

Školní družina

Tel.: 553 653 275

Školní jídelna

Tel.: 553 661 029

 

Zřizovatel školy:

Obec Stěbořice