Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Příspěvek kraj                       11 546 000,- Kč

Příspěvek zřizovatel                1 577 000,- Kč

Hlavní činnost ost.výnosy             62 000,- Kč

Hospodářská činnost                    12 000,- Kč

Rezervní fond, dary, přísp.rodičů 267 000,- Kč

Výnosy celkem                   13 464 000,- Kč

 

Náklady kraj                          11 546 000,- Kč

Náklady zřizovatel                   1 577 000,- Kč

Náklady ostat.– hlavní čin.            62 000,- Kč

Náklady – hospodářská čin.          12 000,- Kč

Náklady – RF, dary, příspěvky      267 000,- Kč

Náklady celkem                  13 464 000,- Kč

 

 

 

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

 

                                                       2019                                       2020

Příspěvek kraj                      11 546 000,- Kč                      11 546 000,- Kč

Příspěvek zřizovatel               1 577 000,- Kč                        1 577 000,- Kč

Hlavní činnost ost.výnosy            60 000,- Kč                            60 000,- Kč

Hospodářská činnost                   12 000,- Kč                            12 000,- Kč

RF fin.dary, přísp.rodičů             150 000,- Kč                           150 000,- Kč

Výnosy celkem                 13 345 000,- Kč                    13 345 000,- Kč

 

 

Náklady kraj                        11 546 000,- Kč                        11 546 000,- Kč

Náklady zřizovatel                 1 577 000,- Kč                          1 577 000,- Kč

Náklady ostat.– hlavní čin.          60 000,- Kč                               60 000,- Kč

Náklady hospodářská čin.           12 000,- Kč                               12 000,- Kč

Náklady – RF fin.dary, příspěvky150 000,- Kč                             150 000,- Kč

Náklady celkem                13 345 000,- Kč                      13 345 000,- Kč


ZŠ Stěbořice, okres Opava

Stěbořice 150

747 51

Tel.: 553 661 021

Mob.: 602 521 414

E-mail veřejnost:

zssteborice@seznam.cz

E-mail rodiče:

skolainformace@seznam.cz

IČO: 47813016

Datová schránka: v9s66dd

Školní družina

Tel.: 553 653 275

Školní jídelna

Tel.: 553 661 029

 

Zřizovatel školy:

Obec Stěbořice