Erasmus +

Erasmus +

Projekt ERASMUS+ je program Evropské unie zaměřující se na další vzdělávání a spolupráci zaměstnanců školy s jinými zahraničními vzdělávacími institucemi. Každé školské zařízení může v rámci programu podat projektovou žádost. Cílem tohoto programu je zvýšit kvalitu vzdělávání.

Program je rozdělen na následující klíčové akce:

  1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
  2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
  3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Více informací o tomto programu:

www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/

www.naerasmusplus.cz/

Naše škola úspěšně podala žádost v oblasti KA 1 pod názvem "Jazyky pro život" a tím získala možnost vyslat tři kantory jazykové kurzy do zahraničí.

V létě 2019 se tedy tři kantorky, Iveta Glacová, Lenka Szturcová a Kateřina Knůrová, vydají jazykově vzdělávat zahraničí. Lenka Szturcová a Kateřina Knůrová mají namířeno na tři týdny na Maltu. Zde se budou věnovat studiu anglického jazyka, dva týdny budou věnovány studiu obecné angličtiny a týden studiu metody CLIL Iveta Glacová vycestuje na dva týdny do Lotysška, kde bude navštěvovat kurz obecné ruštiny. Součástí výjezdů nebude pouze rozšiřování jazykových schopností, ale také znalostí tamní kultury, zvyklostí a přírody.

O celém průběhu těchto kurzů a souvisejících aktivitách budete informováni pomocí webu školy, facebooku, školních a obecních novin.

facebook: ZŠ Stěbořice Opava


ZŠ Stěbořice, okres Opava

Stěbořice 150

747 51

Tel.: 553 661 021

Mob.: 602 521 414

E-mail veřejnost:

zssteborice@seznam.cz

E-mail rodiče:

skolainformace@seznam.cz

IČO: 47813016

Datová schránka: v9s66dd

Školní družina

Tel.: 553 653 275

Školní jídelna

Tel.: 553 661 029

 

Zřizovatel školy:

Obec Stěbořice