EVVO den

Ke konci roku se již tradičně koná „EVVO den“. V rámci tohoto dne si klademe za cíl seznámit žáky s různými oblastmi týkající se environmentální výchovy.

V letošním školním roce se žáci šesté třídy vydali do mokřadu v Raduni, kde je pracovníci Semixu seznámili s aktivitami, které tato firma koná pro zlepšení životního prostřední. Ukázali jim chráněné živočichy, kteří se v tomto mokřadu, díky jejich usilovné práci, vyskytují. Mohli jsme si tak z blízka prohlédnout rosničku, skokany, ropuchu a ještěrky. Vysvětlili nám význam a stavbu broukovišť a zmijníků, které v této lokalitě vytvořili. Povykládali nám o živočiších, kteří se zde, krom již výše zmíněných, vyskytují. Seznámili jsme se se základními pravidly chování v přírodě a dověděli se, jak můžeme i my přírodě pomoci, ale také uškodit.

Žáci sedmé třídy vycestovali do Děhylova, kde je čekala průvodkyně z Ostravského muzea. Ta jim ukázala přírodní zajímavosti v okolí Poštovního rybníka a krásy ptačích luk u Kozmic. Žáci se seznámili s ekosystémem rybníka a dověděli se o druzích obývajících ptačí louky, čím jsou tyto louky důležité a jak moc jsou ohroženy suchem.

Osmáci se v tento den vydali objevovat krásy Stříbrného jezera v Opavě a naučili se základy vodáctví.

Deváťáci se vydali na třídičku odpadů do technických služeb, kde jim bylo vysvětleno, jak důležité je odpady třídit, co se děje dál po roztřízení. Zjistili, že třídění odpadů má velký přínos jak pro přírodu, tak pro ekonomiku města. Z třídičky se pak přesunuli na čističku odpadních vod. Zde se seznámili s procesem čištění a s tím, co do odpadních vod rozhodně nepatří.

Celý den nás provázelo krásné počasí a i přes „drobné“ komplikace jsme si ho užili a naučili se mnoho užitečných věcí, jak naší přírodě pomáhat a neškodit.

 

Autor: K. Knůrová


ZŠ Stěbořice, okres Opava

Stěbořice 150

747 51

Tel.: 553 661 021

Mob.: 602 521 414

E-mail veřejnost:

zssteborice@seznam.cz

E-mail rodiče:

skolainformace@seznam.cz

IČO: 47813016

Datová schránka: v9s66dd

Školní družina

Tel.: 553 653 275

Školní jídelna

Tel.: 553 661 029

 

Zřizovatel školy:

Obec Stěbořice