PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel

Zkrácený název: PŘÍRODA
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: Výzva č. 02_16_011 pro
Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových
témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP
Délka trvání projektu: 1.1.2017 - 31.12.2019

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na posílení pedagogických kompetencí učitelů ZŠ a víceletých gymnázií v přírodovědných předmětech (biologie, chemie, fyzika, zeměpis a mezipředmětový přesah polytechnické výchovy a matematiky) prostřednictvím propojení pedagogického světa teoretického a praktického na bázi Společenství praxí, které provedou 2 cykly akčního výzkumu s důrazem na individuální potenciál každého žáka. Metodické výstupy projektu zohlední potřeby žáků nadaných, intaktních a speciálními potřebami.


ZŠ Stěbořice, okres Opava

Stěbořice 150

747 51

Tel.: 553 661 021

Mob.: 602 521 414

E-mail veřejnost:

zssteborice@seznam.cz

E-mail rodiče:

skolainformace@seznam.cz

IČO: 47813016

Datová schránka: v9s66dd

Školní družina

Tel.: 553 653 275

Školní jídelna

Tel.: 553 661 029

 

Zřizovatel školy:

Obec Stěbořice