Projekty školy

Projekt příroda

 Dokument 1 - projekt příroda.pdf (267,8 kB)

—————

Erasmus +

Erasmus +
Projekt ERASMUS+ je program Evropské unie zaměřující se na další vzdělávání a spolupráci zaměstnanců školy s jinými zahraničními vzdělávacími institucemi. Každé školské zařízení může v rámci programu podat projektovou žádost. Cílem tohoto programu je zvýšit kvalitu vzdělávání. Program je...

—————

ŠABLONY II ZŠ STĚBOŘICE

ŠABLONY II ZŠ STĚBOŘICE
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009181 Datum zahájení projektu: 1.9.2018 Předpokládané datum ukončení projektu: 31.8.2020 Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj...

—————

ŠABLONY ZŠ STĚBOŘICE - PROJEKT UKONČEN

ŠABLONY ZŠ STĚBOŘICE - PROJEKT UKONČEN
Projekt ŠABLONY ZŠ STĚBOŘICE CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001184 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a podporu extrakulikulárních aktivit. Cílem projektu je rozvoj v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a...

—————

PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel

Zkrácený název: PŘÍRODA Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: Výzva č. 02_16_011 pro Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP Délka trvání projektu:...

—————

ERASMUS + - PROJEKT UKONČEN

ERASMUS + - PROJEKT UKONČEN
Projekt ERASMUS+ je program Evropské unie zaměřující se na další vzdělávání a spolupráci zaměstnanců školy s jinými zahraničními vzdělávacími institucemi. Každé školské zařízení může v rámci programu podat projektovou žádost. Cílem tohoto programu je zvýšit kvalitu vzdělávání. Program je...

—————

Výzva č. 56 - ZŠ Stěbořice - projekt ukončen

Výzva č. 56 - ZŠ Stěbořice - projekt ukončen
Projekt s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2462 je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.   Výzva k podání nabídky.doc (535552) Příloha č. 1 - Specifikace předmětu zakázky.docx (293015)

—————

Rodilí mluvčí do škol - projekt ukončen

Rodilí mluvčí do škol - projekt ukončen
Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů Základní škola Stěbořice, okres Opava se zapojila do projektu Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí...

—————

Sazka Olympiský víceboj

Sazka Olympiský víceboj
Sazka Olympijský víceboj představuje jeden z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce...

—————

Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně - projekt ukončen

Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně - projekt ukončen
Základní škola Stěbořice, okres Opava je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009.  Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním...

—————