Platby

INSTRUKCE K VYBRANÝM PLATBÁM NA ÚČET ŠKOLY

Od 4. září 2018 budou některé specifické platby zákonnými zástupci hrazeny na účet školy (ne v hotovosti).

Tyto platby můžete provádět složenkou na poště nebo bezhotovostním převodem.

Vždy na účet:  271702602/0300

Variabilní symbol uvádějte v následujícím formátu bez mezer: číslo typu platby + prvních 6 číslic rodného čísla žáka.

Do textu pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka.

Typy plateb:

  • polatek ŠD ....................... číslo 1
  • školní příspěvek....................... 2
  • lyžařský kurz 2. stupně.............3
  • lyžařský kurz 1. stupně.............4
  •  
  • cyklistický kurz...........................8
  • školní výlety...............................čísla budou aktuálně přiřazena

Výše částky i termín splatnosti Vám budou oznámeny třídním učitelem před konáním akce.

Ochotně Vám je sdělíme také v kanceláři školy či na tel. 553 66 10 21.

INSTRUKCE K PLATBÁM ZA NÁJEM TĚLOCVIČNY

Platby je možné realizovat:

  • bezhotovostním převodem na účet 2680492/0300    (variabilní symbol 50)
  • hotově v kanceláři školy při podpisu smlouvy